Termeni de utilizare

AGCO Corporation, alături de filialele sale şi societăţile afiliate („Massey Ferguson”) gestionează acest site în scopuri informative, educative şi de comunicare.

Site-ul AGCO vă este oferit în acord cu termenii stipulaţi în continuare. Accesarea şi utilizarea de către dvs. a acestui site reprezintă o acceptare a termenilor.

Prin accesarea acestui site, vă exprimaţi consimţământul expres pentru o monitorizare în scopuri administrative în orice moment oportun. Orice dovezi ale unor eventuale activităţi infracţionale identificate cu ocazia unei astfel de monitorizări pot fi aduse în atenţia autorităţilor competente. În cazul în care nu sunteţi de acord cu o astfel de monitorizare, vă rugăm să ieşiţi imediat de pe acest site.

Drepturile, titlurile şi interesele aferente tuturor drepturilor de autor pentru orice text sau imagine prezentate pe acest site sunt deţinute de sau fac obiectul unei licenţe AGCO. Se interzice publicarea, copierea sau distribuirea materialelor de pe acest site fără acordul scris al AGCO. AGCO nu garantează că utilizarea de către dvs. a informaţiilor de pe acest site nu va aduce atingere drepturilor unor terţe părţi nerelaţionate cu AGCO.

Numele Massey Ferguson sau logoul Massey Ferguson nu pot fi folosite într-un context publicitar legat de distribuirea acestor informaţii, fără o autorizare expresă scrisă şi prealabilă din partea AGCO.

Niciun element al acestui site nu trebuie considerat ca acordând o licenţă sau un drept de utilizare a oricăror brevete sau mărci comerciale aparţinând AGCO (fără permisiunea scrisă din partea AGCO) sau a unor terţe părţi care pot deţine brevetele sau mărcile comerciale prezentate. Orice întrebare privind utilizarea brevetelor ori a mărcilor comerciale sau orice solicitare vizând să determine dacă o denumire este o marcă comercială a AGCO trebuie adresate AGCO.

În măsura permisă de legislaţie, textele, imaginile şi informaţiile publicate aici sunt oferite „ca atare”, fără nicio garanţie expresă sau implicită, incluzând fără a se limita la, eventuale garanţii implicite privind calitatea, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea vreunor drepturi aparţinând unor terţe părţi. Această clauză nu afectează drepturile dvs. conferite prin lege.

AGCO a depus toate eforturile pentru a se asigura că informaţiile conţinute de acest site sunt exacte şi actuale. Totuşi, acest site poate conţine unele inadvertenţe, erori sau omisiuni, pentru care AGCO îşi declină orice responsabilitate. Informaţiile conţinute de acest site pot fi modificate în orice moment. Informaţiile despre AGCO sau produsele AGCO sunt oferite doar cu titlu ilustrativ şi nu trebuie considerate infailibile. Pentru informaţii detaliate, utilizatorii ar trebui să contacteze AGCO. În niciun caz, Massey Ferguson sau AGCO nu vor fi considerate responsabile pentru orice daune specifice, indirecte sau subsecvente (inclusiv pierderi de profit sau venituri), determinate de relaţii contractuale, neglijenţă sau alte acţiuni improprii, şi rezultate din sau legate de utilizarea, întrebuinţarea greşită sau serviciile oferite de acest site sau de informaţiile, lipsa de informaţii, documentele, aplicaţiile informatice sau orice alte materiale obţinute prin intermediul oricărei pagini a site-ului AGCO.

Massey Ferguson este deţinută de AGCO. Se interzice reproducerea sau distribuirea de către dvs. în orice formă a informaţiilor conţinute în bazele de date ale acestui site. Conţinutul bazelor de date nu va fi transmis niciunei terţe părţi, iar utilizatorii nu sunt autorizaţi să extragă date personale despre personalul Massey Ferguson în scopuri personale sau comerciale.

Acest site poate conţine linkuri către site-uri terţe. Linkurile vă sunt oferite doar în scop practic. Site-urile la care fac trimitere astfel de linkuri nu se află sub controlul sau influenţa AGCO.

AGCO nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul site-urilor terţe la care fac trimitere linkurile sau pentru orice linkuri pe care acestea le conţin. Includerea unui link nu implică în mod automat aprobarea AGCO pentru entităţile sau site-urile la care fac trimitere linkurile sau pentru orice produse sau servicii pe care le pot conţine astfel de site-uri. AGCO nu îşi asumă nicio răspundere şi nu va fi considerată responsabilă pentru orice daune sau viruşi care pot afecta echipamentele şi programele informatice, datele sau alte bunuri deţinute de dvs. ca urmare a accesării acestui site sau a descărcării oricăror materiale, date, texte, materiale video sau audio conţinute de site.